Vår blogg

Vill du inspireras och hålla dig uppdaterad?
På Sigmastocks blogg skriver vi om intressanta aktiebolag, olika typer av sparande och nya funktioner i vårt aktieverktyg.

Vad är en aktie och varför äger folk aktier?

Veckans fråga

Veckans fråga är till för att lära sig mer och från grunden förstå hur finansvärlden fungerar och alla faktorer runt omkring investeringar.

När du köper en aktie betyder det att du är delägare i ett företag. Om du köper en aktie i Kinnevik betyder det att du äger en liten liten del av det företaget. Oavsett hur liten andel du äger av företaget har du samma villkor som de största ägarna. Hur stor din andel i företaget är beror på hur många aktier företaget har. Om Kinnevik skulle ha delat företaget i 100 delar, vilket är samma som 100 aktier, och du äger 1 aktie betyder det att du äger 1% av företaget.

Ett av företagens mål är såklart att tjäna pengar till sina ägare, därav det som kallas för utdelning. Anta att Kinnevik då har en totalsumma på 100.000kr till sina ägare, vid utdelning betyder det att du får 1000 kr (100.000kr/100 aktier). Utdelning är ett av sätten att tjäna pengar på aktier. Ett annat sätt är att köpa en aktie för ett pris och sedan sälja den för ett högre pris längre fram om aktiens pris har gått upp. Vi antar att en aktie i Kinnevik kostar 1000 kr att köpa för tillfället. Finns det då 100 aktier i företaget betyder det att företaget är värt 100.000kr (1000*100). Låt oss säga att det går bättre för Kinnevik och de skapar större vinst för varje år kan det påverka så att aktien istället för en kostnad på 1000 kr/aktie framöver kommer kosta 1100kr, detta påverkar med största sannolikhet aktiekursen och att den följer med uppåt. Vilket i sin tur betyder att om du säljer din aktie för 1100 kr har du tjänat 100 kr.