Vår blogg

Vill du inspireras och hålla dig uppdaterad?
På Sigmastocks blogg skriver vi om intressanta aktiebolag, olika typer av sparande och nya funktioner i vårt aktieverktyg.

5 aktier att köpa i juli

Aktieinspiration

Allt fler inom finansbranschen pratar om aktier som det bästa alternativet för sparande. Men hur enkelt är det att veta vilka aktier som ska köpas varje månad?

Inte särskilt enkelt för gemene man, åtminstone inte processen fram till själva investeringen. För att göra en svår process enkel kan du använda vårt aktieverktyg. Det hjälper dig att beräkna fram de aktier som matchar din strategi bäst vid ditt investeringstillfälle. Allt du behöver göra själv är att genomföra dina köp.

När aktierna för juni valdes ut fokuserade vi på en viss typ av branscher: IT, hälsovård, dagligvaror, kommunikation och sällanköp. Med aktieverktyget finns också möjlighet att göra etiskt urval (alltså välja bort bolag och branscher du inte vill investera i) något som gjorts på dessa aktier. Vi har också valt att sätta ett högt momentum. Listan har tagits fram av vårt aktieverktyg och är uppdaterad enligt våra rekommenderade nyckeltal

SimCorp A/S

SimCorp utvecklar IT-lösningar för ett flertal aktörer inom den finansiella marknaden som exempelvis back-end lösningar som används vid hantering av komplex datamängd, samt olika lösningar inom compliance och enterprise. Kunderna återfinns bland banker, försäkringsbolag , fondkommissionärer och övriga aktörer inom kapitalförvaltning. Bolaget har idag verksamhet på global nivå, med Europa, USA och Asien som störst marknad. SimCorp grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

Utmärkande faktorer är högt kassaflöde, högt momentum och god vinstmarginal.

UPM-Kymmene

Detta bolag dyker upp i verktyget då man sorterar på hög direktavkastning (utdelning), men har även fina nyckeltal vad gäller t.ex. vinsttillväxt. 

UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget fokuserar på användning av förnybar träbiomassa och biobränsle, där produktportföljen innefattar biokemikalier, hushållsprodukter, tryckmaterial, papper, samt timmer. UPM-Kymmene innehar verksamhet på global nivå, med störst verksamhet på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Dassault Systems SE

Dassault Systemes är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaruapplikationer, där affärsutvecklingen är inriktad mot utveckling av 3D-designprogramvara och diverse produktlivscykelhantering. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika, där kunderna återfinns inom ett flertal branscher.

Sortering: Låg skuldsättning och hög vinstmarginal

Abiomed Inc

ABIOMED utvecklar, tillverkar och marknadsför kardiovaskulära produkter. Bolaget utvecklar teknik som är utformad för att hjälpa och ersätta hjärtats pumpfunktion. Abiomeds produkter och tjänster används av vårdpersonal i hela världen. Företaget grundades 1981 och har sitt huvudkontor i Massachusetts, USA.

Sortering: Högt momentum, god vinstmarginal och högt kassaflöde.

Hembla B

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning mot bostadsfastigheter i Stockholmsregionen och övriga svenska tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighets­bestånd med en successiv upprustning av lägenheter. Detta görs i samverkan med renoveringsmetoden Bosystem TM. Bolaget utvecklar även byggrätter fram till färdig detaljplan inom befintligt fastighetsbestånd.

Sortering gjord på hög vinsttillväxt och hög vinstmarginal. Dessutom är momentum högt.

Vill du ha mer inspiration kring aktier att köpa? testa aktieverktyget här!

 

5 aktier att köpa i juni 2019

Veckans aktieinspiration

Allt fler ekonomer och personer inom finansbranschen pratar om aktier som det bästa alternativet för sparande.

Men hur enkelt är det att veta vilka aktier som ska köpas varje månad? Inte särskilt enkelt för gemene man, åtminstone inte processen fram till själva investeringen. För att göra en svår process enkel kan du använda vårt aktieverktyg. Det hjälper dig att beräkna fram de aktier som matchar din strategi bäst vid ditt investeringstillfälle. Allt du behöver göra själv är att genomföra dina köp.

När aktierna för juni valdes ut fokuserade vi på en viss typ av branscher: IT, hälsovård, dagligvaror, kommunikation och sällanköp. Med aktieverktyget finns också möjlighet att göra etiskt urval (alltså välja bort bolag och branscher du inte vill investera i) något som gjorts på dessa aktier. Vi har också valt att sätta ett högt momentum. Listan har tagits fram av vårt aktieverktyg och är uppdaterad enligt våra rekommenderade nyckeltal.

 

1. Hexagon hittas i vårt aktieverktyg vid en strategi med hög vinstmarginal och kassaflöde. Hexagon AB är en global leverantör av design, mätning och visualiseringsteknik. Det huvudsakliga affärsområdet, Measurement Technologies, omfattar tre användningsområden: Geosystems, Metrology and Technology som gör system för att designa, mäta och positionera objekt och bearbeta och presentera data.

 

2. GN Store Nord A/S (GN Great Nordic) är ett danskt moderbolaget till en internationell koncern av företag som tillverkar och marknadsför kommunikationslösningar. Bolaget utvecklar trådlös teknik och erbjuder handfria lösningar och produkter för hörselskadade. GN Store Nord arbetar även med kabelsystem.

 

3. Dassault Systemes är ett franskt teknikföretag. Relevanta och intressanta nyckeltal kring detta bolag är högt momentum, hög vinstmarginal och kassaflöde. Företaget tillhandahåller mjukvaruapplikationer och tjänster som är utformade för att stödja klientföretagets innovationsprocesser. Företagets affärsområde omfattar tillhandahållande av programvara för 3D-design, 3D digital mock-up och produktlivscykelhantering.

 

4. Intuitive Surgical (US). Intuitive Surgical, Inc. design, tillverkar och marknadsför kirurgiska system. Företaget erbjuder endoskop, endoskopiska retraktorer och disektorer, sax, skalpeller, pincett, nålhållare, elektrocautery, ultraljudsskärare och tillbehör under kirurgiska ingrepp.

 

5. Public Storage (US). Public Storage är Public Storage är den ledande leverantören av lagringsenheter för dina personliga, affärs- och fordonsbehov med tusentals platser rikstäckande. Parametrar vi finner i detta bolag är hög utdelning, hög vinstmarginal, högt kassaflöde och stort marknadsvärde.  1972 öppnade Public Storage sitt första lagringsutrymme och idag är det den största ägaren och operatören av självförvaringsanläggningar i världen. Med tusentals platser i USA och Europa, och mer än 170 miljoner netto hyrbara kvadratmeter fastigheter, är de också en av de största hyresvärdarna.

Vill du ha mer inspiration kring aktier att köpa? Testa aktieverktyget här!

Tre tips för dig som är ny på aktier

Nybörjare på aktier

Vad behöver du tänka på? Aktiesparande är inte så svårt, även om det finns många som verkar kunna (eller framför allt tycka) mycket.

Tre tips för dig som är ny på aktier

Med några hållpunkter och sunt förnuft kommer du långt. Detta tycker vi är viktigast.

 

1. Undvik kostnader

Kostnaderna har stor påverkan på din avkastning! Fonder har ofta alldeles för höga avgifter i förhållande till vad du får ut. Se hur fondavgifterna påverkar ditt långsiktiga sparande här. Även aktiesparande kan tyvärr vara dyrt. Undersök var du kan få billigast s k courtage, som är avgiften som du betalar för att köpa eller sälja aktier. Kolla även upp vilken kontotyp som passar dig. De flesta köper aktier via investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) idag, eftersom beskattningen är fördelaktig och för att du slipper deklarera. 

2. Investera vettigt

Tyvärr, du kommer inte att hitta nästa Facebook (om du inte är en sån där med extremt mycket tur). Investera istället i bolag som tjänar pengar, gärna på ett stabilt sätt. Det är bra om de dessutom är bra prissatta, dvs att aktien kostar förhållandevis lite om du ser till den vinst som bolaget genererar. Naturligtvis är det också viktigt att inte investera alla pengar i samma bolag. Sprid riskerna genom att köpa bolag från olika branscher och gärna på olika marknader. Läs mer om vilka villkor och riktlinjer som vi sätter för våra portföljer.

3. Investera regelbundet

Nu menar vi inte att du dagligen ska köpa och sälja, vilket vi tycker onödigt. Ytterst få är framgångsrika med så kallad trading. Detta medför ofta mycket större handelsavgifter än vinster. Med regelbundna investeringar syftar vi snarare på månads- eller kvartalssparande. Du minskar då risken för att komma in på börsen till ett ovanligt högt pris. Genom att spara lite då och då kommer du automatiskt att få marknadens snittpris under den tid som du sparar.

Läs även: Tre tips för en bra nybörjarportfölj

Så gick Tom från fond till aktier

Nybörjare på aktier

”Det kändes logiskt att ”proffsen” vet bäst och därmed är bäst lämpade att förvalta mitt sparande”

Tom, 35, hade majoriteten av sitt sparande i bankernas fonder, då han själv kände sig för osäker och okunnig för att spara i aktier. Samtidigt var han missnöjd med fondernas resultat. De flesta slog inte ens sitt jämförelseindex. Valet föll då på andra förvaltare än bankernas egna.

”Men kvar fanns ändå känslan av att det måste gå att få ännu bättre utveckling på mitt sparande. Man hör vänner och bekanta, samt läser om andras utveckling på aktier. Det fick mig att börja avsätta en del av mitt sparande till aktier. Men återigen, så har jag inte tillräckliga kunskaper och hade därför varierande framgång.

Tom sparar i aktier för att undvika höga avgifter

Det är inte helt lätt att veta var man ska börja gällande aktiesparande. Internet är fullt av köp- och säljtips. Tyvärr är nästan alla råd till för snabba klipp och anpassade till kortsiktiga marknadshändelser. Att veta hur marknaden ska prestera på kort sikt har bevisats matematiskt omöjligt.

Nu har jag, min fru och vår dotter avslutat alla våra fonder och använder uteslutande Sigmastocks.


”Visst, flera aktier ökade kraftigt och jag kunde sälja med stor vinst, men då var jag tvungen att investera i någon annan aktie. Andra aktier var inte lika framgångsrika och vissa var rena förluster.

Tom såg en annons för Sigmastocks och kände att det kunde vara värt att testa. ”Att upplägget inte bygger på att jag måste lägga tid varje dag var en stor faktor. Nu har jag, min fru och vår dotter avslutat alla våra fonder och använder uteslutande Sigmastocks.”

Att spara i fonder är bekvämt men extremt dyrt. Skillnaden i avkastning syns tydligast över tid, men redan första året kommer det att bli en viss skillnad.

”Hittills har aktierna stigit mer på några månader än vad många fonder gjort på flera år! Det kommer givetvis inte att gå plus hela tiden, men det gör verkligen inte fonderna heller och vi slipper avgifterna!”

Läs även: Tre tips för dig som är ny på aktier