Vår blogg

Vill du inspireras och hålla dig uppdaterad?
På Sigmastocks blogg skriver vi om intressanta aktiebolag, olika typer av sparande och nya funktioner i vårt aktieverktyg.

Gratisfonders dolda nackdel

Aktiesparande

Dyra fonder

Först och främst vill vi säga att vi tycker om Avanza Zero, Nordnets Superfonder och dylika initiativ. Fanns det många sådana med fler olika inriktningar hade fondbranschen varit mycket bättre för sina kunder.

Med det sagt finns det kostnader för dig som fondandelsägare som inte syns någonstans. Med andra ord, om du köper en gratisfond i OMX kommer du över tid att avkasta sämre än om du själv hade köpt samma aktieinnehav som underliggande index.

Hur kommer detta sig? Vi förklarar med ett exempel. Antag att du är själv i en fond. Du äger därför fondens 1000 aktier i företaget A helt själv, via fondandelar. Aktie A kostar 100kr per aktie när fondens handelskurs sätts. Fondvärdet är följaktligen 100.000kr. Nu kommer det in en ny fondandelsägare med 100.000kr. Fondens värde är nu 200.000kr, varav du fortfarande äger 100.000kr. Skillnaden är att du nu äger 500 aktie A och 50.000kr i kontanter. Fonden kommer nu att handla upp så många av aktie A som 100.000kr räcker till.

Handelsavgifter såsom courtage åker du som kund på i vanliga fall, men nu antar vi att din fond är en gratisfond och att fonden bjuder på den kostnaden. Vad fonden dock inte kan påverka är följande; när din fond köper upp sina aktier är högsta köpkurs 99kr och lägsta säljkurs 101kr. Det innebär att din fonds 100.000kr bara räcker till ca 990 nya aktier, av vilka du äger hälften. Priset efter din fonds köp ligger kvar på 100kr per aktie. Resultatet av att det kom in en ny kund i fonden är därför att din andel av fonden nu bara är ca 995 aktier. Du har alltså förlorat fem aktier på grund av att du släppte in en ny fondandelsägare trots att aktiepriset är oförändrat! Samma princip gäller om den andra fondandelsägaren bestämmer sig för att lämna fonden. Då förlorar du också pengar.

Vad är fel? Inget är fel, det är t o m klokt att bygga fondstrukturen på detta sätt. I annat fall hade sparare som bestämmer sig för att ta ut sitt kapital, eller nya sparare, kunnat missgynnas ordentligt! Det är alltså för att undvika att fonder lurar enskilda fondandelsägare som dessa regler finns på plats.

Slutresultatet blir att du som långsiktig fondandelsägare drabbas kontinuerligt av att andra kunder kommer och går. Detta är inget jättebekymmer, uppskattningsvis några tiondelar av en procent per år för populära fonder, men det är definitivt en kostnad.

Fonder, och särskilt gratisfonder, kan vara bra på kort sikt och på marknader som du inte kan investera i själv. Om du däremot är långsiktig och kan handla billigt finns det ingen anledning till att inte investera direkt i aktier.

Läs även: Ja, aktiesparande är något för dig