Vår blogg

Vill du inspireras och hålla dig uppdaterad?
På Sigmastocks blogg skriver vi om intressanta aktiebolag, olika typer av sparande och nya funktioner i vårt aktieverktyg.

Nedlagda fonder och Survivorship Bias

Sparande

Fonder presterar sämre än index

Uttrycket ”Survivorship bias” är välkänt i statistik och något som utnyttjas flitigt av fondbolag. Lite löst innebär detta att om endast ”vinnare” observeras i en datainsamling får vi en skev bild av verkligheten. Tänk dig följande scenario.

Du ska starta en fond och börjar med att kontakta 100 000 potentiella kunder. Till hälften av dessa kunder säger du att börsen ska upp nästa månad och till den andra hälften säger du att den ska ner. Nästa månad kontaktar du de kunder som du sa ”rätt” börsutveckling till, och säger till hälften av dessa att börsen ska upp nästa månad. Återigen får den andra hälften höra att börsen ska ner.

Detta förfarande upprepar du under ett halvår. Sedan ber du de kunder som du sagt rätt till hela tiden att investera i din fond, för du har ju bevisat för dem hur duktig du är! Problemet är, såklart, att kunderna inte ser hela sanningen.

Exemplet ovan händer förhoppningsvis aldrig i verkligheten, men ett liknande bekymmer dyker ofta upp gällande fonder. Förra året lades 63 fonder ner enligt Morningstar, inte sällan på grund av svaga prestationer. Bankerna lägger alltså ner dåliga fonder och låter kapitalet uppgå i fonder som presterat bättre istället. På så sätt kommer fondbolagets avkastning att se bättre ut än vad den egentligen är, eftersom de tillåts gömma undan sina misslyckanden. Jonas Lindmark på Morningstar skriver ”Ett tydligt mönster är att fondbolagen lägger ned fonder med dåliga historiska resultat och startar nya fonder med liknande inriktning, troligen för att slippa låga fondbetyg. En variant är att de nya fonderna har högre avgifter än de gamla”.

För dig som kund innebär dessa nedläggningar att du ser en avkastning som inte är representativ för vad fondbolaget kan åstadkomma i framtiden. Lyckligtvis är de allra flesta fonder, tack vare sina extremt höga avgifter, så dåliga att inte ens bankernas utnyttjande av survivorship bias kan rädda dem vid en jämförelse med korrekta, återinvesterade jämförelseindex.