Vår blogg

Vill du inspireras och hålla dig uppdaterad?
På Sigmastocks blogg skriver vi om intressanta aktiebolag, olika typer av sparande och nya funktioner i vårt aktieverktyg.

5 aktier att köpa i juli

Aktieinspiration

Allt fler inom finansbranschen pratar om aktier som det bästa alternativet för sparande. Men hur enkelt är det att veta vilka aktier som ska köpas varje månad?

Inte särskilt enkelt för gemene man, åtminstone inte processen fram till själva investeringen. För att göra en svår process enkel kan du använda vårt aktieverktyg. Det hjälper dig att beräkna fram de aktier som matchar din strategi bäst vid ditt investeringstillfälle. Allt du behöver göra själv är att genomföra dina köp.

När aktierna för juni valdes ut fokuserade vi på en viss typ av branscher: IT, hälsovård, dagligvaror, kommunikation och sällanköp. Med aktieverktyget finns också möjlighet att göra etiskt urval (alltså välja bort bolag och branscher du inte vill investera i) något som gjorts på dessa aktier. Vi har också valt att sätta ett högt momentum. Listan har tagits fram av vårt aktieverktyg och är uppdaterad enligt våra rekommenderade nyckeltal

SimCorp A/S

SimCorp utvecklar IT-lösningar för ett flertal aktörer inom den finansiella marknaden som exempelvis back-end lösningar som används vid hantering av komplex datamängd, samt olika lösningar inom compliance och enterprise. Kunderna återfinns bland banker, försäkringsbolag , fondkommissionärer och övriga aktörer inom kapitalförvaltning. Bolaget har idag verksamhet på global nivå, med Europa, USA och Asien som störst marknad. SimCorp grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

Utmärkande faktorer är högt kassaflöde, högt momentum och god vinstmarginal.

UPM-Kymmene

Detta bolag dyker upp i verktyget då man sorterar på hög direktavkastning (utdelning), men har även fina nyckeltal vad gäller t.ex. vinsttillväxt. 

UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget fokuserar på användning av förnybar träbiomassa och biobränsle, där produktportföljen innefattar biokemikalier, hushållsprodukter, tryckmaterial, papper, samt timmer. UPM-Kymmene innehar verksamhet på global nivå, med störst verksamhet på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Dassault Systems SE

Dassault Systemes är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaruapplikationer, där affärsutvecklingen är inriktad mot utveckling av 3D-designprogramvara och diverse produktlivscykelhantering. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika, där kunderna återfinns inom ett flertal branscher.

Sortering: Låg skuldsättning och hög vinstmarginal

Abiomed Inc

ABIOMED utvecklar, tillverkar och marknadsför kardiovaskulära produkter. Bolaget utvecklar teknik som är utformad för att hjälpa och ersätta hjärtats pumpfunktion. Abiomeds produkter och tjänster används av vårdpersonal i hela världen. Företaget grundades 1981 och har sitt huvudkontor i Massachusetts, USA.

Sortering: Högt momentum, god vinstmarginal och högt kassaflöde.

Hembla B

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning mot bostadsfastigheter i Stockholmsregionen och övriga svenska tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighets­bestånd med en successiv upprustning av lägenheter. Detta görs i samverkan med renoveringsmetoden Bosystem TM. Bolaget utvecklar även byggrätter fram till färdig detaljplan inom befintligt fastighetsbestånd.

Sortering gjord på hög vinsttillväxt och hög vinstmarginal. Dessutom är momentum högt.

Vill du ha mer inspiration kring aktier att köpa? testa aktieverktyget här!

 

Dyrt skydd mot okunskap

Aktieinspiration

Vi uppmanas ofta att inte lägga alla ägg i samma korg. Sprid dina risker, diversifiera! Aktiefonder marknadsförs gärna som diversifierade, ju fler företag desto bättre. ”Använd gärna våra fond-i-fonder, då sprids riskerna ytterligare”.

Utöver avkastning vill fondförvaltare uppnå trygghet och stabilitet. Att nyttan av en fondförvaltarens urval och bevakning inte på långa vägar uppväger de höga avgifterna fonden tar ut är vetenskapligt bevisat, men hur ser det ut med diversifieringen? Warren Buffet har en gång uttryckt att diversifiering är ett skydd mot okunskap. Vi håller med, och utmanar detta klassiska förhållningssätt. För tycker inte du också att det, rent intuitivt, känns ogynnsamt att köpa så många aktier som möjligt?

Tänk dig själv att du har tagit fram runt 10 av de bästa och mest stabila värdebolagen på olika marknader. De är alla ledande på sina respektive branscher, tjänar pengar på ett jämnt och solitt sätt, har goda vinstmarginaler och är dessutom relativt billiga i inköp. Om du istället hade valt bolagen på plats 11-20 på din ranking skulle du få en lite sämre portfölj. Dessa företag tjänar pengar, men kanske går med förlust då och då. De är framstående men inte ledande i sina respektive branscher, eller kanske verkar i branscher som genomgår stora förändringar. De är helt enkelt inte dina förstahandsval. I snitt får den totala portföljen med samtliga bolag sämre intjäningsförmåga och lägre vinstmarginaler än om du endast satt ihop en portfölj av de bästa bolagen. Att addera sämre bolag till dina förstahandsval bidrar enligt oss därför inte till att minimera din risk.

Detta samband gäller även rent matematiskt. Skillnaden ligger i vad du väljer att diversifiera utifrån. Klassisk diversifiering utgår från prisernas rörelser, och de portföljer man får då blir oberäkneliga och väldigt instabila med ett fåtal aktier. Därför används många aktier istället. När vi vill skapa en långsiktig och pålitlig aktieportfölj väljer vi istället att diversifiera utifrån fundamental data, såsom hur stabilt företagen tjänar pengar eller hur ökningen av marknadsandelar ser ut. Att lägga till ett bolag som har väldigt instabil intjäningsförmåga till portföljen tillför i vårt fall ingen minskning av din risk. Risken blir snarare större.

Om du vill spara långsiktigt är aktier ett alternativ

Bilderna demonstrerar resultaten från våra tester på ett schematiskt sätt. När du har investerat i ett tiotal stabila bolag från olika branscher kommer du inte att uppnå högre diversifiering. Den kommer istället att avta.

Vad innebär detta för fondförvaltarna som ibland har hundratals små innehav på samma marknad? Att bli fondandelsägare är ett extremt dyrt sätt att diversifiera på. Att äga fond-i-fonder är om möjligt ännu värre och vi har starka skäl att tro att fonder som sparform sakta men säkert kommer att försvinna. Med de låga courtage som nätmäklarna erbjuder samt de moderna sparalternativ som växer fram tillför fonderna helt enkelt inte längre något värde. Alls.

Läs även: Varför du ska byta från fond till aktier